Over 100.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen  Bli din egen energirådgiver du også! Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke.

Gratis energirådgivning med hjemmebesøk

Bærum kommune tilbyr gratis energirådgivning med hjemmebesøk, og mulighet for støtte til tiltak (begrenset til 30 000 kr per husstand), i tillegg til den tilskuddsordningen som statlige Enova tilbyr. 
Bærum kommunes rådgivningstjeneste kan kontaktes på telefon 46626000 eller epost post@energiportalen.no

Bestill gratis befaring

Klimaklok kommune

For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot "det grønne skiftet" har Bærum kommune igangsatt ett flerårig utviklingsprogram - Klimaklok kommune

Les mer

Forbud mot oljefyring

Fra 2020 er det forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger.

Trenger du hjelp?

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 46626000 eller sende en mail til Energiportalen AS hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen.