Over 200.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen Tjenesten finner riktig energiløsning for din bolig. Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke. Tjenesten er levert i samarbeid med din kommune (2021).

Gratis energirådgivning

Bærum kommune tilbyr gratis energirådgivning og mulighet for tilskudd til tiltak (begrenset til 30 000 kr per husstand) som et supplement til den støtteordningen som statlige Enova tilbyr. 
Bærum kommunes rådgivningstjeneste kan kontaktes på telefon 46626000 eller epost post@energiportalen.no

Bestill gratis befaring

Klimaklok kommune

For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot "det grønne skiftet" har Bærum kommune igangsatt ett flerårig utviklingsprogram - Klimaklok kommune

Les mer

Hva er Energiportalen?

Energiportalen er et nettbasert verktøy som analyserer energibruken og synliggjør effekten av ulike energitiltak i boliger. Du kan få beregnet effekt av ulike energitiltak, og hva du kan gjøre for å spare både penger og energi hjemme hos deg selv.

Trenger du hjelp?

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 46626000 eller sende en mail til Energiportalen AS hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen.